مجموعه آموزشی رفتار متقابل(TA)

مرتب شده:0
موارد موجود:24

تحلیل رفتار متقابل یا Transactional Analysis یک نظریه روانشناسی است که توسط (اریک برن) مطرح شد. نظریه‌ای بسیار کاربردی در حل مشکلات احساسی و رفتاری میان افراد. مجموعه آموزشی تحلیل رفتار متقابل (TA) از صفر تا صد به شما می‌آموزد با دیگران چگونه ارتباط بگیرید، تعامل داشته باشید و در مقابل آن‌ها چه رفتاری داشته باشید.

500.000 تومان

24 عدد در انبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی