مجموعه آموزشی تئوری سلطه

افراد با توانایی ذهنی بالا اجازه نمی‌دهند سایرین باعث ناراحتی‌شان بشوند. آنها قدرت کنترل احساسات و واکنش‌های خود را دارند. آنها می‌دانند که قدرت واقعی، توانایی و مدیریت خود و پاسخ‌هایشان است. آدم‌های با ذهن قدرتمند در مورد شرایط احساس تاسف نمی‌کنند و یا آن‌گونه که با آنها برخورد شده با دیگران برخورد نمی‌کنند. آن‌ها یاد‌گرفته‌اند که مسئولیت اعمال و نتایج خود را می‌پذیرند و می‌دانند که زندگی اغلب عادلانه نیست. آن‌ها می‌توانند با خودآگاهی از این شرایط بیرون بیایند و قدردان درس‌هایی باشند که آموخته‌اند. سلطه شامل هر دو مورد بالا می‌باشد یعنی توانمندی در اعمال نفوذ و چیرگی قدرت برای کسب منافع اخلاقی و منافع مفید دیگران برای خودشان!

1.200.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی