مجموعه آموزشی ارتباط مؤثر

آیا همه ما در ارتباطات توان‌مندیم؟ آیا همه ارتباطات ما مؤثرند؟ آیا در تعاملات خود دائما به موفقیت می‌رسیم؟ آیا در شرایط خاص و ویژه توان‌مندی کنترل اوضاع را داریم؟ آیا توانایی مدیریت روحیات و هیجانات خود را داریم؟ آیا توان‌مندی رویایی با افراد مختلف با شخصیت‌های متفاوت را داریم؟ آیا… مجموعه آموزشی ارتباط مؤثر به تمامی این سؤالات پاسخ می‌دهد و شما را در برقراری،حفظ و تعالی روابط ارتقا می‌دهد!

300.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی