مجموعه آموزشی حضور در نمایشگاه

چه بعنوان یک سازمان یا یک کسب‌وکاردر یک نمایشگاه حضور پیدا کرده‌باشید یا که بعنوان یک بازدیدکننده تخصصی با این صحنه احتمالا برخورد کرده‌اید که اغلب غرفه‌داران و افراد حاضر در یک غرفه دقیقا نمی‌دانند چه کنند، چه بگویند، چگونه ارتباط بگیرند، چگونه معرفی کنند، چگونه بفروشند و… علت بسیار ساده است؛ آن‌ها آموزش ندیده‌اند و مشخصا هدف خود را نمی‌دانند! مجموعه آموزشی حضور در نمایشگاه پر است از برترین راهکارهای اجرایی.

300.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی