مجموعه آموزشی روانشناسی معامله‌گری

درست زمانی که فکرش را هم نمی‌کنید، بزرگترین خطای خود را در بازارهای مالی تجربه می‌کنید. اشتباهاتی نظیر حرص، طمع هیجان، تلافی، ناامیدی،  غرور، خودبرتربینی، احساس بازندگی، پوچی و… خطاهایی هستند که می‌توانند براحتی تمامی سرمایه و حاصل تلاش‌های شما را در لحظه نابود کنند. مجموعه آموزشی روانشناسی معامله‌گری به‌معرفی هریک از اشتباهات مهلک در معامله‌گری می‌پردازد و راهکارهای دوری از آن‌ها را به شما می‌آموزد.

500.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی