مجموعه آموزشی ستارگان زیبایی

چه‌بسیار آرایشگران خبره و حرفه‌ای و مدیران سالن‌های زیبایی به‌علت عدم آگاهی از شرایط جدید، مقررات و قوانین، عدم توانایی و توان‌مندی در مدیریت، عدم تمرکز بر فعالیت‌ها، عدم توجه به اصول مارکتینگچه‌بسیار آرایشگران خبره و حرفه‌ای و مدیران سالن‌های زیبایی به‌علت عدم آگاهی از شرایط جدید، مقررات و قوانین، عدم توانایی و توان‌مندی در مدیریت، عدم تمرکز بر فعالیت‌ها، عدم توجه به اصول مارکتینگ، برندسازی و… در حرفه و تعالی کسب‌وکار خود شکست خورده‌اند! مجموعه آموزشی ستارگان زیبایی محتوایی تخصصی و حرفه‌ای برای رشد کسب‌وکار و خلق ثروت از سالن‌های زیبایی است.، برندسازی و… در حرفه و تعالی کسب‌وکار خود شکست خورده‌اند! مجموعه آموزشی ستارگان زیبایی محتوایی تخصصی و حرفه‌ای برای رشد کسب‌وکار و خلق ثروت از سالن‌های زیبایی است.

2.000.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی