مجموعه آموزشی سخنرانی حرفه‌ای

سالن همایش چندهزار نفره معروفی را تصور کنید که در آن جمعتی خیره‌کننده به‌دنبال شنیدن صدای شما، دریافت محتوای شما، همراهی لحظه به لحظه و تأثیرپذیری بسیار از قدرت‌بیان شما هستند. شما در آن لحظه ستاره آن سالن همایش هستید. ستاره‌ای که قدرت سخنرانی عالی، فن بیان و أکت فوق‌العاده، زبان بدن خیره‌کننده و توانایی متقاعدسازی و تاثیرگذاری بسیار زیادی را دارد. این مجموعه آموزشی شما را به سوی ستاره شدن در سخنرانی هدایت می‌کند.

2.000.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی