مجموعه آموزشی سناتور

مذاکره، مذاکره، مذاکره… مهارت نرمی که تمامی مدیران و رهبران کسب‌وکار به آن نیاز دارند! مهارتی که فقدان آن در مدیران عالی و اجرایی سازمان‌ها باعث شکست و وجود آن، عامل رشد و تعالی کسب‌وکار می‌شود. مجموعه آموزشی سناتور، مجموعه‌ای فوق‌العاده و بی‌نظیری است که شما را به یک مذاکره‌کننده حرفه‌ای همه‌فن حریف تبدیل می‌کند.

700.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی