مجموعه آموزشی مدیریت زمان

وقت طلاست! بارها و طی سال‌های بسیار این جمله معروف را شنیده‌ایم. اما آیا واقعا زمان این‌همه اهمیت دارد؟ جواب پرواضح است، بله حتی ارزشمندتر از طلا! چراکه جبران طلای ازدست رفته شاید امکان‌پذیر باشد اما می‌توان گفت زمان ازدست رفته هرگز بازنمی‌گردد و جبران آن شاید غیرممکن یا بسیار سخت باشد. بیاموزید که وقتتان را چگونه مدیریت کنید تا بتوانید هر غیرممکنی را ممکن کنید!

200.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی