مجموعه آموزشی مهارت‌های ارتباطی

ذات بشر تعامل و ارتباط محوراست. ما همواره در تعاملات فردی، تجاری، تحصیلی و… خود از ارتباطات بهره می‌بریم. میزان تسلط و توانایی ما در استفاده از ارتباطات می‌تواند ما را به اهداف عالی و سرمنزل مقصود برساند. مهارت‌های ارتباطی در هرکجا می‌تواند مثمرثمر باشد. روابط عاطفی، روابط مالی،روابط فردی، روابط تجاری و… مجموعه آموزشی مهارت‌های ارتباطی توان‌مندی شما را در ارتباطات و تعاملاتتان دوچندان می‌کند.

500.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی