مجموعه آموزشی موفقیت در کسب‌وکار

به‌مانند موفقیت در هر موضوعی، کسب‌وکار نیز نیاز به موفقیت و مدیران موفقی دارد که چگونگی صعود را بدانند. دوری از فشارها و اشتباهات، مخاطرات، ریسک‌ها، ضرر و زیان‌ها و پیش‌روی به‌سوی ارتقا، رشد وتعالی و نیز بهره‌مندی از فرصت‌های طلایی موجود در کسب‌وکار، موضوعات مهمی هستند که مدیران و رهبران کسب‌وکار باید آن‌ها را بدانند. مجموعه آموزشی موفقیت در کسب‌وکار شما را از پایین‌ترین سطح موجود تا عالی‌ترین سطح ممکن آموزش می‌دهد. هم‌اکنون شروع کنید!

800.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی