مجموعه آموزشی چرنوبیل

فاجعه نیروگاه اتمی چرنوبیل در جماهیر شوروی سابق نماد خطای انسانی و بی‌تدبیری مدیران است. فاجعه‌ای غیرقابل وصف و جبران! مدیران ارشد سازمان‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ نیز هرروز در حال گرفتن تصمیماتی هستند که پتانسیل خلق فرصت‌های عالی و یا فجایع مخاطره‌آمیزی را دارد. مجموعه آموزشی چرنوبیل، عوامل نابودی سازمان‌ها را با راهکار آن به شما می‌آموزد.

500.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی