مجموعه آموزشی صفریک

از صفر تا یک، نخستین گام شما برای ورود به بازارهای مالی و سرمایه است. شاید سخت‌ترین گام، گام نخست باشد! مجموعه آموزشی صفریک برای شمایی طراحی شده‌است که هراس ورود به بازارهای مالی دارید، شمایی که صدها سؤال ساده و پیچیده در مورد سرمایه‌گذاری دارید، شمایی که چگونگی ورود به بازار، افزایش سرمایه و سود را نمی‌دانید. بیاموزید، تجربه کسب کنید، سودآوری را آغاز کنید.

تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح دوره:

مدرک دوره:

مدت زمان دوره:

کیفیت:

نام استاد:

مخاطبین دوره:

صفر تا صد

ندارد

188 دقیقه

HD

شاهرخ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه

تمامی افراد

محصولات پیشنهادی