در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp

کارگاه تخصصی رایگان کوچینگ کسب و کار

در واقع کوچینگ ترکیبی از مهم ترین سرفصل‌های زندگی و کسب و کار است. کوچینگ کسب و کار؛ در واقع آمیخته‌ای میان رشته‌ای از مفاهیم مدیریت، روانشناسی، رهبرى، کسب و کار، توسعه فردی و شخصی است. کوچ یا همان مربی کسی است که با سال‌ها تجربه و علم روز با نگاهی حمایتگر و متعهد به یاری مراجـع میشتابد تا با كشف نیازها و ادراک آنچه برای وی خوب و ایده آل است او را از گذشته خود رها کرده و به سمت ایده‌های آتی وی را هدایت نماید و گام به گام از نخستین قدم‌ها تا بالاترین سطح کیفی و کمی سرنوشت شخصی و کسب و کار او را همراهی نموده و توانمندی‌هـای ارزشمند را از ایده های ناشدنی تمیز دهد و برای وی برنامه‌های مدون و راه‌گشا تدوین و تبیین نماید تا در نهایت موفقیت قطعی وی را نظاره‌گر باشد. این مهم است که ابتدا بدانیم کوچینگ به چه معناست، تا درک بهتری از چیستی مربی (کوچ) بدست آوریم. کوچینگ تمام فعالیت هایی را در بر می گیرد که عزت نفس، رفاه و روابط فرد را بهبود می‌بخشد. همین است، مهم نیست که چه منطقه ای را پوشش می دهید، آنها به طور کلی تحت این 3 دسته قرار می گیرند. هر کسی که فعالانه برای بهبود زندگی خود تلاش می کند، فعالانه در توسعه و رشد شخصی شرکت می کند. یک مربی رشد شخصی اساساً آنها را در طول مسیر راهنمایی می کند. به عنوان یک مربی (کوچ) ابتدا وضعیت فعلی مشتری خود، جایی که آنها هستند و می خواهند در آینده کجا باشند را درک خواهید کرد. پس از منطقه‌بندی در حوزه خاصی که می‌خواهند بهبود بخشد، به آنها استراتژی‌هایی می‌دهید تا دنبال کنند و آنها را پاسخگو نگه دارید. شما مانند کوچ فردی آنها هستید که در هر مرحله با آنها همراه خواهد بود و به آنها کمک می کند. شما الگوی خواهید بود که آنها به دنبال آن خواهند بود.

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp